I sokolové pomáhají!

I sokolové pomáhají!

20. března jsme dovezli do Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí, kde se potýkali s nedostatkem ochranných pomůcek – 110 kusů roušek.

Tyto roušky ušily naše šikovné sokolky, které nezištně a hlavně rychle pomohly těm, kteří je potřebovali nejvíce.

O tom, že i tato „malá“ pomoc byla velmi záslužná, svědčí poděkování ředitele Ústavu.

Dík patří především těm, které roušky dodaly – Táně Zikmundové, Jáře Smolíkové, Markétě Jáskové, Vlaďce Procházkové a Jiřině Neubauerové.

Přejeme všem pevné zdraví, úsměv na rtech (i pod rouškou), nenechme se přemoct strachem, mysleme positivně a věřme, že se brzy všichni zase pospolu sejdeme.