O nás

Vítáme vás na stránkách TJ SOKOL Stříbrná Skalice.

Česká obec sokolská (ČOS) je v České republice čtvrté nejpočetnější občanské sdružení, jehož členové se dobrovolně věnují sportům, pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti a kulturní činnosti.

O členech

Naše tělocvičná jednota má v současné době 53 členů. Členové Sokola se podílejí na činnosti místní tělocvičné jednoty Stříbrná Skalice. Naši členové mají možnost využívat naši sokolovnu, účastnit se pořádaných akcí a využívat slevy a možnosti, které jsou se členstvím v Sokolu spojeny. Po zaplacení příspěvku obdrží každý člen Sokola členský průkaz se známkou o zaplacení příspěvku, kterou se pak prokazuje.

Být členem znamená

  • možnost přijít s vlastním nápadem, jak pozvednout sportovní a kulturní úroveň naší obce
  • příležitost aktivně se podílet na akcích pořádaných TJ Sokol Stříbrná Skalice
  • využívat drobné členské výhody (slevy apod.)
   • mít dobrý pocit z toho, že jsem součástí jednoho ze spolků, který má tradici a v naší obci dobře funguje
  • zaplatit každoročně členský příspěvek (dospělí 500 Kč, děti 6-18 let 200 Kč)

Staň se členem Sokola i Ty!

Členem se může stát kdokoliv a kdykoliv. Stačí pouze vyplnit online přihlášku a zaplatit členský příspěvek. Těšíme se na Tebe!

Trocha historie

Naše sokolovna se nachází v historické části Stříbrné Skalice. Je v oblasti  romantické krajiny s bohatou historií, vodáky oblíbenou řekou, která již před 2. světovou válkou byla rekreační oblastí pro obyvatale Prahy.

TJ Sokol  se nalézá v objektu čp. 49 v ulici Na Hradě. Tato budova byla postavena do areálu zaniklého hradu již na sklonku 18. století. Po požáru v roce 1804 sloužil obnovený dům v průběhu 19. století (do r. 1893) jako škola. Stará školní budova byla nakonec v roce 1920 odkoupena sokolskou organizací a na jejím místě byla vybudována sokolovna, otevřená roku 1921. Sál sokolovny byl již tenkrát využíván nejen pro sokolská cvičení, ale poskytoval prostor i pro řadu dalších kulturních a osvětových akcí. Často zde probíhala oblíbená představení divadelních ochotníků ze Skalice.

V období po druhé světové válce a po únoru 1948 zůstávala sokolovna místem společenského života obce. Když původní organizace Sokola musela zaniknout, spravovala objekt tělovýchovná jednota.

Za socialismu byla realizována přístavba vstupní části k původní stavbě, která byla od šedesátých do osmdesátých let 20. století jako kinosál, který byl zejména v letní turistické sezóně hojně navštěvován diváky. Po roce 1989 byl objekt navrácen místní organizaci Sokola a po opravách střechy a  nejzákladnějšího interiéru byl sál sokolovny znovu využíván pro různé kulturní, společenské a tělovýchovné akce nejen Sokola, zdejší ZŠ ale i celé obce.